Share on

Persbericht

Agrico, Leo de Kock en Nedato bundelen hun krachten op het gebied van tafelaardappelen.

Emmeloord, 24 mei 2023 – De tafelaardappelactiviteiten van Agrico en Nedato worden samen met Leo de Kock ondergebracht in een nieuwe onafhankelijke coöperatie van tafelaardappeltelers. De nieuwe organisatie zal dit najaar starten met haar activiteiten. De verdere integratie zal vervolgens trapsgewijs plaatsvinden.  

Gezien de toenemende vraag van afnemers naar een integraal aanbod van tafelaardappelen, de structureel gewijzigde behoeften bij consumenten en de krimpende markt in Nederland hebben de drie partijen de afgelopen maanden intensief onderzocht hoe een mogelijke samenwerking het beste vorm kan krijgen. Het uitgangspunt was dat een samenwerking moet leiden tot een krachtige gezonde organisatie die tegemoetkomt aan de wens van de afnemers én de tafeltelers een goed toekomstperspectief biedt.

De nieuwe coöperatie van tafelaardappeltelers gaat samenwerken in de gehele keten van teelt, handel en inpakken. Om de voordelen van deze integratie maximaal te benutten worden de activiteiten op het gebied van handel en inpakken ondergebracht op de huidige locatie van Nedato B.V. in Oud-Beijerland. Deze locatie is de meest geschikte locatie om alle activiteiten onder te brengen. De locatie biedt voldoende beschikbare ruimte en is meer centraal gelegen ten opzichte van het merendeel van de betrokken telers. Het op één plaats onderbrengen van de activiteiten brengt daarbij een betere controle op het gehele proces, zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering en draagt bij aan het realiseren van een eigen cultuur.

Het betrokken personeel van de drie bedrijven gaat over in de nieuwe organisatie, waardoor de kennis van de tafelmarkt en –operatie gewaarborgd blijft. Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te zekeren zal de transitie naar één locatie zorgvuldig en gefaseerd plaatsvinden.

Mark Zuidhof: in deze nieuwe coöperatie is de strategie volledig gericht op consumptieteelt en zijn de telers van tafelaardappelen zelf de eigenaar. Deze krachtenbundeling zorgt daarmee voor een betertoekomstperspectief voor de betrokken telers.

Wim van de Ree: met het bundelen van kennis en activiteiten rondom tafelaardappelen ontstaat een sterk gespecialiseerde organisatie met regie over een korte keten, waarin klantenwensen en telersbelang op een efficiënte wijze worden verbonden.

Jan Bijleveld: met deze integratie kunnen we onze dienstverlenging richting klanten verder verbeteren en onze positie in de markt versterken. Wij zijn enthousiast over de nieuwe kansen die deze fusie onze tafelaardappelsector biedt.

Noot voor redactie

Voor eventuele vragen zijn beschikbaar:

  • Agrico B.V. | Mark Zuidhof (0527-639911)
  • Nedato B.V. | Wim van de Ree (0186-645945)
  • Leo de Kock B.V. | Jan Bijleveld of Mariska Werring (0299-420975)