Share on

Van zorg voor de aardappel naar zorg voor de keten

VHM Machinery (Ens) heeft een volledig geautomatiseerde kisten-loslijn en daarnaast een bigbag los-systeem, kistenvuller en automatisch monsternamesysteem inéén mogen leveren en installeren bij AG-retailpartner Leo de Kock (Purmerend). Het is gezien de achtergrond en de visie van beide afzonderlijke bedrijven geen verrassing dat er al snel een zakelijke klik is ontstaan.

VHM Machinery
Eigenaar Rik van Hees is geboren en getogen op het platteland van de Noordoostpolder. Na zijn studie werktuigbouwkunde en een jaar in loondienst, heeft hij in 2010 de stap gezet om zich volledig op zijn eigen bedrijf te richten. Tijdens zijn studietijd tekende en construeerde hij al landbouwwerktuigen en machines in opdracht van telers uit de buurt en dit vormde een basis voor de doorontwikkeling van zijn bedrijf. Zo is VHM begonnen met het bouwen van eenvoudige landbouwmachines en stond daarbij in direct contact met de agrariër.

In de loop der jaren zijn de door VHM ontworpen en geconstrueerde machines complexer geworden, maar ook inventiever. Nog altijd geldt de droom en de wens van de gebruiker als uitgangspunt en daarbij is het motto van VHM ‘Wat niet kan is nog nooit gebeurd!’.
Inmiddels is de klantenkring van VHM aanzienlijk uitgebreid van de agrariërs zelf tot de verwerkende (agrofood)industrie.

Boxhandling specialist
In 2013 ontwierp en installeerde VHM voor het eerst een volautomatische kistenvuller voor een grote uienteler en sindsdien heeft VHM zich ontwikkeld tot specialist op het gebied van kistenhandling. De hoogwaardige machines zijn gebouwd met het oog op het hoogste niveau van productvriendelijkheid. En dat heeft inmiddels de interesse gewekt van de verwerkende industrie, zo ook van Leo de Kock.

Leo de Kock

In de zoektocht naar optimalisering en verbeterde product handling is Leo de Kock via Agrico collega Peter Dijk (in memoriam), in contact gekomen met partijen in de branche. Via deze partijen zijn VHM en Leo de Kock met elkaar in contact gekomen. De passie en de visie van beide bedrijven pasten zeer goed bij elkaar wat uiteindelijk resulteerde in de aanschaf van een volledig automatische kisten-loslijn. Producthandling en kwaliteit stonden hierin voorop. Tijdens de verdere ontwerpfase en fine-tuning ontstond ook de vraag voor een uniek bigbag los-systeem, kistenvuller en automatisch monstername systeem in één. VHM is hiermee aan de slag gegaan en de aangeboden oplossing zorgde direct voor de aanschaf van dit tweede systeem.

Hierdoor is er een enorme slag bij Leo de Kock gemaakt in de verdere automatisering en verbeterde producthandling van de aardappelen. De samenwerking past goed in de moderniseringsstrategie van Leo de Kock, die in de komende jaren zal worden gevolgd en verder worden uitgerold.

Liefde voor het product
Wat in alle jaren gelijk is gebleven, is dat voor iedere machinegebruiker productvriendelijkheid voorop staat. Net zoals de teler die tijdens een groeiseizoen alles in het werk stelt om het mooiste product te telen en dit zo goed mogelijk verzorgt. “De liefde van de teler voor het werk en het product wordt prachtig geïllustreerd door het feit dat de teler bij het rooien van de aardappelen nog zal bukken om de laatste aardappel van het land op te rapen om deze bij de rest van de oogst te leggen”, weet Rik van Hees uit ervaring.

Dit thema wordt niet voor niets integraal doorgetrokken door de verwerkende bedrijven, zoals Leo de Kock. Ze krijgen de mooiste aardappelen van de teler aangeleverd en willen deze met dezelfde zorgvuldigheid en zorgzaamheid met de hoogste kwaliteit bij de retailer kunnen aanbieden. De machines die voor het verwerkingsproces worden ingezet moeten deze kwaliteit ook kunnen garanderen en het is voor VHM niet meer dan logisch dat er hoge eisen aan het machinepark worden gesteld.

Installatie
Het ontwerp, de installatie en ingebruikstelling van de complete kisten-loslijn bij Leo de Kock vergde een voorbereiding die tot in de puntjes was voorbereid. De loslijn functioneert binnen Leo de Kock als de aorta van het bedrijf. Hier begint het verwerkingsproces met de aanvoer van de aardappelen, waarna deze worden gewassen en uiteindelijk worden verpakt. Logisch dat een zo kort mogelijke onderbreking van het proces gewenst was voor het vervangen van deze aanvoerlijn.

In nauw overleg tussen Leo de Kock en VHM is het mogelijk gebleken om de complete lijn binnen twee dagen neer te zetten, te installeren, te testen en in gebruik te stellen, waardoor al snel het verwerkingsproces weer op volle kracht kon worden voortgezet.

Eerste ervaringen
Intussen draaien beide lijnen naar volle tevredenheid en zien we nu al een veel betere producthandling en zijn er ook grote stappen gezet in efficiëntie, aldus Leo de Kock-directeur Jan Bijleveld: “Door de automatisering van de monstername hebben we nu een veel beter representatief monster van de hele partij en kunnen we op een meer accurate manier de juiste tarra bepalen”.

De keten is compleet
En zo kan het gebeuren dat de versgerooide tafelaardappelen van een Agrico teler uit bijvoorbeeld de Noordoostpolder, via een VHM-kistenvuller de bewaring in gaan en dezelfde volle kisten weer door de nieuwe VHM-loslijn van Leo de Kock in ontvangst worden genomen; de productvriendelijke keten is compleet! De samenwerking tussen beide bedrijven is zeer goed bevallen en VHM is vaste partner geworden bij Leo de Kock.

Impressie van de opbouw van de nieuwe machine door VHM bij Leo de Kock:

https://vimeo.com/463515331/b1f88157e2